Bahagian Hal Ehwal Pelajar,
Universiti Putra Malaysia,
Aras Bawah, Bangunan Canselori Putra,
43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-8946 6075, E-mel: bhep_epkolej@upm.edu.my